KOMISI D

Ketua
H. Mukhasiron, S.Ag

Wakil Ketua
H. Peter M Faruq

Sekretaris
H. Muhtamat, SH

Ahmad Yusuf Roni

Anggota
Achmad Yusuf Roni

Anggota
H. Ahmad Khoiril Badawi, S.Pd

Anggota
Irwansyah, SE

Anggota
Sandung Hidayat

Anggota
H. Ulwan Hakim, ST, MT

Anggota
H. Sayid Yunanta, S. Si

Anggota
HM. Sutriyono, SE, MM

Anggota
Hj. Endang Kursistiyani, S.S