Fraksi NASDEM

Ketua
H. Muhtamat, SH, MH.

Wakil Ketua
Drs. Mas`ud

Superiyanto SH

Sekretariat
Superiyanto, SH, MH

Anggota
Sudjarwo